Drukuj   A A A

Assistance dla samochodów osobowych obejmuje usługi mające na celu udzielenie pomocy kierowcy i pasażerom pojazdu, który ulegnie awarii, wypadkowi, kradzieży lub innemu nieprzewidzianemu zdarzeniu na drodze. Pomocą assistance zwykle obejmujemy także takie zdarzenia, jak np. uszkodzenie ogumienia w samochodzie, zatrzaśnięcie w pojeździe lub utrata kluczyków, kłopoty z akumulatorem oraz brak lub zatankowanie niewłaściwego paliwa.

Nasze programy pomocy działają w Polsce i za granicą, niezależnie od odległości zdarzenia od miejsca zamieszkania kierowcy lub siedziby firmy (w przypadku auta służbowego). W zależności od zapisów Warunków Ubezpieczenia, możemy wprowadzić dowolne modyfikacje zakresu terytorialnego programu oraz zdarzeń objętych pomocą.

Katalog usług przewidzianych programami assistance samochodowego obejmuje techniczną pomoc „dla pojazdu” oraz dodatkowe świadczenia dla kierowcy i pasażerów, których celem jest zminimalizowanie niedogodności związanych z zaistniałym zdarzeniem.

Pomoc techniczna w ramach assistance samochodowego to przede wszystkim:

 • usprawnienie pojazdu w miejscu zdarzenia, w możliwie najkrótszym czasie, zgodnie z zasadą „go, not tow!”,
 • holowanie pojazdu do autoryzowanej stacji obsługi, na parking strzeżony lub w inne uzgodnione miejsce,
 • dowóz paliwa do miejsca unieruchomienia auta,
 • przesłanie do warsztatu niezbędnych części zamiennych,
 • złomowanie pojazdu w razie takiej konieczności.

Zapewniamy także świadczenia dla kierowcy i pasażerów pojazdu, takie jak m.in.:

 • wynajem samochodu zastępczego na czas naprawy pojazdu,
 • zakwaterowanie w hotelu dla kierowcy i pasażerów,
 • zapewnienie możliwości kontynuacji podróży lub powrotu do domu innym środkiem lokomocji (samochód, autokar, pociąg, samolot),
 • odbiór pojazdu po naprawie.

Co ważne, w naszych programach assistance powyższe świadczenia nie wykluczają się wzajemnie – jednocześnie można zatem skorzystać np. z noclegu w hotelu oraz wynajmu samochodu zastępczego.

Aby zminimalizować skutki zdarzeń objętych ubezpieczeniem, w ramach assistance samochodowego zapewniamy ponadto:

 • pomoc medyczną: transport medyczny, wizytę lekarza i pielęgniarki,
 • opiekę nad dziećmi osoby poszkodowanej np. w wypadku samochodowym,
 • pomoc prawną związaną z zaistniałym zdarzeniem na drodze,
 • pomoc administracyjną i finansową oraz usługi tłumacza,
 • pomoc informacyjną, wraz z możliwością organizacji dodatkowych usług na życzenie Klienta.

Zakres świadczeń objętych programem w ramach assistance samochodowego jest każdorazowo dostosowywany do indywidualnych oczekiwań naszych biznesowych partnerów.